Mua càng nhiều - Giảm càng mê

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ THEO GIÁ TRỊ HÀNG HÓA & THEO VÙNG MIỀN NHẬN HÀNG  

Thời gian áp dụng:         

Ngày 15/01/2020 đến khi có thông báo mới

Phạm vi áp dụng:           

Đơn hàng được mua thông qua website Quatangtraotay.com.vn được Bp. CSKH xác nhận trong thời gian của Chương trình.

Hình thức khuyến mãi:   

Tỉ lệ giảm giá trên Giá Trị Hàng hóa của đơn hàng (không bao gồm Phí Vận chuyển). Được đồng thời áp dụng các hình thức khuyến mãi khác (nếu có)

Góp ý